การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์เรานั้นเรียกว่า สังคม นั่นคือข้อพิสูจว่าคนเราไม่ได้ชอบการอยู่คนเดียวจึงได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น การอยู่ร่วมกันหลายๆคนมักจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะต่างคนต่างคิดจะกรณีใดเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาคิดเหมือนเราได้ดังนั้นในสังคมจึงมีการสร้างระบบควมคุมขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบจะได้ดูแลกันง่ายขึ้น และจะได้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน การเอาเปรียบกันมันทำให้สังคมดูแย่ดูต่ำลง เราควรที่จะสร้างมิตรภาพทางสังคมที่ดีเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้า

สังคม

สังคม และวัฒนธรรมไทย

เรื่อง สังคม และวัฒนธรรม มันไม่สามารถเอาออกจากกันได้ เหมือนเหรียญที่มี ด้านหน้าและหลัง สังคมคือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันส่วนวัฒนธรรมคือบรรดาขนบธรรมเนียมประเพณี และทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในสังคมสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ชีวิตด้วยกันไมอย่างงั้นถ้าไม่มีสังคมก็ไม่มีวัฒนธรรม แต่ว่าการเข้าใจนั้นยากเพราะไม่มีขอบเขตจำกัดว่าสังคมเนี่ยต้องเป็นกลุ่มแค่ไหน แต่ที่เห็นได้ชัดๆคือสังคมชนบทเป็นการช่วยเหลือกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น งานต่างๆตามบ้าน

สิ่งที่ควรมีต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน

 คือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่น ช่วยเหลือและแบ่งปันกัน  สร้างความเป็นธรรมด้วยการไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างลงตัว เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ดีควรช่วยเหลือกันถ้ามันไม่หนักเกินไปเราช่วยเค้าเค้าช่วยเราเป็นมิตรต่อกันก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี ถ้าสังคมเป็นแบบนี้จะทำให้ไม่เกิดการเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีความเป็นธรรมในสังคมในเมื่อทุกคนรักษาระเบียบและกฏไว้ไม่มีใครนอกกรอบก็จะทำให้ สังคม พัฒนาขึ้นด้วย

10 อันดับ

สมัยนี้ทุกอย่างในสังคมเปลี่ยนไปมากรวมถึงผู้คนก็เช่นกัน

มารยาททางสังคมที่ควรมี

มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเวลาใช้ชีวิตกับคนหมู่มากไม่ควรทำอะไรที่ไม่สมควร ทำอะไรควรระวังเช่น คำพูด การกระทำ การแต่งตัว การนั่ง มารยาทเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคนเรามาก เพราะการกระทำกิริยาของเรามันเป็นตัวที่พอไว้คาดเดาชี้วัดการศึกษา การอบรมณ์สั่งสอนมาอย่างไร โดยทั่วไปเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนั่นแหละ คือคำที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ว่าคนที่ไม่มีกาลเทศะหรือไม่มีมารยาทนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะโลกสมัยนี้การสื่อสารอะไรก็ไวแค่มีคนถ่ายคุณไปลงโซเชียวก็อาจจะทำให้โดนรุมประนามได้ เราต้องแสดงสิ่งดีดีเพราะเราทำดีอย่างไรก็จะได้ดีกลับมา การให้เกียรติคนอื่นนั่นก็สำคัญไม่แพ้กันคนเราต้องการการให้เกียรติกันเป็นที่สุด

สังคม

มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมดังนั้น เราอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกันมันทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันทำให้เกิดการช่วยเหลือทางสังคมและจะทำให้คนที่เป็นทุกข์มีความสุขขึ้นเมื่อมีคนเข้ามาช่วยเหลือ สังคมที่ช่วยเหลือกันไม่มีทางที่จะไม่พัฒนา