You are currently viewing มาทำความเข้าใจการศึกษาไทย ตั้งแต่ยุค Thailand 1.0 ถึง 4.0 กันเถอะ!!

มาทำความเข้าใจการศึกษาไทย ตั้งแต่ยุค Thailand 1.0 ถึง 4.0 กันเถอะ!!

เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลได้ประกาศแนวทางการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 ขึ้นมา ก่อให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวขึ้นในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้กระทั้งในระบบการเล่าเรียนของไทย ซึ่งลักษณะของ การพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 นี้ เป็นวิสัยทัศน์เชิงแผนการ ที่ชี้แจงถึงลักษณะความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ

  • จากสมัยที่มีลักษณะของเศรษฐกิจที่เน้นย้ำภาคทำการเกษตร (สมัย 1.0)
  • มาเป็นสมัยที่การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแรงงานขนาดเบา (สมัย 2.0)
  • จนถึงมาสู่สมัยการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเทคโนโลยี (สมัย 3.0)
  • รวมทั้งท้ายที่สุด เป็นการก้าวสู่สมัยที่การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นย้ำการขยับเขยื้อนด้วยสิ่งใหม่ ราวกับปัจจุบันนี้ ที่พวกเราเรียกกัน สมัย 4.0

ถ้าหากนำวิสัยทัศน์เชิงแผนการนี้ มาชี้แจงในภาพรวมของระบบการเล่าเรียนไทย พวกเราก็สามารถแบ่งได้สมัยทั้งยัง 4 สมัยได้ดังต่อไปนี้

  1. การเล่าเรียน ใน สมัย Thailand 1.0 เนื่องจากว่าเป็นสมัยที่พึ่งจะเริ่มวางระบบการเรียนรู้ ทำให้พลเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจมีปริมาณจำกัด คุณครูที่สอนตามสถานที่เรียนต่างๆถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจสูงในชุมชน การเล่าเรียนในสถานที่เรียนส่วนมากก็เลยเน้นย้ำการบอกกล่าวโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก
  2. การเล่าเรียน ใน สมัย Thailand 2.0 เป็นสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือคุณครูสำหรับการจัดแจงเรียนการสอน มีการทำสื่อการสอนช่วยเหลือการเล่าเรียนต่างๆซึ่งทำให้นักเรียนมีความสามารถในเนื้อหาวิชาเยอะขึ้น แต่ว่าคุณครูก็ยังเป็นหลักสำหรับเพื่อการถ่ายทอดความรู้อยู่
  3. การเรียนรู้ ใน สมัย Thailand 3.0 จากการที่มีการปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ทุกคนสามารถค้นข้อมูลวิชาความรู้ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์พกพาได้มากมาย ทำให้ยุคนี้ เป็นของการค้นหา การทำงานเป็นกรุ๊ป นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน คุณครูเปลี่ยนแปลงหน้าที่มาเป็นผู้แนะนำ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเล่าเรียนการสอนเยอะขึ้น แต่ว่ามีการไตร่ตรองค่อนข้างจะน้อย เช่น แทงบอลออนไลน์ และสื่อไม่สมควรอื่นๆ
  4. การเล่าเรียน ใน สมัย Thailand 4.0 เป็นสมัยที่ต่อเนื่องจากสมัยที่แล้ว เพราะการที่นักศึกษามีความเข้าใจสำหรับในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น รวมทั้งเข้าถึงได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีพวกนั้นมาดัดแปลงรวมทั้งผลักดันการเรียน มีการใช้สื่อแล้วก็สังคมออนไลน์ที่มีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างราคา สร้างของใหม่ที่สนองตอบต่อสิ่งที่ต้องการของตนเอง ซึ่งหน้าที่ของคุณครูในยุคนี้ควรจะเป็นผู้ฝึกสอนที่ช่วยเหลือรวมถึงสามารถช่วยส่งเสริมองค์วิชาความรู้ที่เด็กนักเรียนเกิดการจากศึกษาด้วยตัวเอง