สิ่งที่ทุกคนควรมี ครอบครัว เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายใจ พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ด้วยกัน พึ่งพาอาศัยกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ลึ้กซึ้ง สุดท้ายครอบครัวก็คือเรื่องราวของคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆ ถ้ารักและเข้าใจกัน จะถูกต้องตามปกติหรือไม่ก็ไม่สำคัญ คำว่าครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายเราเติบโตขึ้นและก้าวต่อไปได้ก็ด้วยครอบครัวครอบครัวเป็นพื้นที่และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่น เป็นโครงสร้างขอครอบครัวที่ทำให้เราแข็งแกร่งและแข็งแรงเพื่อก้าวเดินต่อไป

ครอบครัว

ครอบครัว ไทยในปัจจุบัน

ในทุกวันนี้ การใช้ชีวิตของ ครอบครัว ในชีวิตประจำวันย่อมมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนนี้เป็นยุคของการพัฒนา การเข้ามาของเทคโนโลยีอาจทำให้บางครอบครัวใช้ชีวิตแบบห่างกันมากขึ้นเพราะมีโลกส่วนตัว เช่น เล่นโทรสัพ เล่นโซเชียล เล่นคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้การเลี้ยงดูลูกหลานก็แตกต่างออกไป พ่อแม่ทำงานกลับมาก็ง่วงอยากพักผ่อน หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีเช่น ทีวี โทรสัพ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย พ่อแม่ควรมีเวลาให้ลูก โทรสัพ ทีวี ให้ดูได้แต่แค่เวลาที่พอควรไม่ควรให้เล่นทั้งวัน

ครอบครัวมีหลายแบบ

ครอบครัว

พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือการที่ใน ครอบครัว มีคนใดคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงลูกแค่คนเดียว อาจเกิดจากความไม่เข้าใจกันหรือไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ จริงอยู่ที่หลายครอบครัวเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้

ครอบครัว

การที่รักในเพศเดียวกันมันไม่ได้ผิดเพราะความรักคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ในสมัยคมสมัยนี้ยอมรับการที่ ผู้หญิงจะอยู่กินแล้วอยากมีบุตรเป็นของตนเอง บางคนเห็นด้วยหรืออาจมีคนที่เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้หรือไม่

ครอบครัว

เอาลูกเขามาเลี้ยงเป็นการเปิดโอกาศให้คนที่มีลูกยากได้รับเลี้ยงเด็กเพื่อสร้างครอบครัวเรียกว่า บุตรบุญธรรม ทางรัฐได้เปิดโอกาศให้คนที่พร้อมแต่มีลูกยาก ได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์

มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดกับครอบครัวคือ การกระทำ ความรัก เอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน เห็นความสำคัญ สุดท้ายนี้ต้องดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะจะบอกให้ จะได้มีแต่ความรู้สึกดีให้กัน มีความรักใคร่กันในครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่น