การศึกษามีความจำเป็นต่อทุกพื้นที่ทั่วทั้งโลกเพราะการศึกษาทำให้เราเก่งขึ้นมีความเข้าใจง่ายขึ้นรู้จักเรียนรู้ที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นมากๆต่อทุกคน การศึกษา ไม่เคยทำให้ใครตกต่ำเว้นแต่นำความรู้ที่มีไปใช้ในวิธีที่ผิด สิ่งที่การศึกษาให้เรามานั้นคือ ความรู้  แน่อยู่ว่าว่าคนมีความรุ้กับคนไม่มีความรู้การทำงานก็ต่างกันแล้ว เขาถึงบอกว่าให้เรียนสูงๆจะได้ทำงานที่สบายไม่ต้องไปทำงานลำบากแบกของ เรียนสูงเรียนเก่งได้งานที่ดีนั่งสบายสั่งอย่างเดียวเพราะได้เป็นหัวหน้าเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเหมือนคนที่เรียนมาน้อยหรือเรียนไม่จบ แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะคนที่ทำงานก่อนก็จะมีโอกาศประสบความสำเร็จก่อนแต่ถึงอย่างไรการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

การศึกษา

ความสำคัญของ การศึกษา

การศึกษา ส่งผลให้เกิดความรู้  ความรู้นั้นสามารถนำมาให้คนเราเกิดการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะใช้หางานทำได้และเอาตัวรอดได้  รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม  เป็นผู้ที่จิตใจคิดดีทำดี  ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตัวเองแล้ว  ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศได้ด้วย เด็กและเยาวชนจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาทั้งตนเอง  สังคม และประเทศชาติต่อไป

PPTV HD 36

การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ควรมองข้ามสิ่งที่เด็กต้องการเพียงแค่เขาเป็นเด็ก

การศึกษา

ทำไมต้องเรียนหนังสือ

ไม่ยากเลยทำไมถึงต้องเรียนเพราะเราเรียนทำให้มีความรู้ยิ่งเรียนสูงมากเกรดสูงยิ่งทำให้ดูมีความเก่งมากขึ้น การที่เราจะไปสมัครงานเค้าไม่ได้รู้จักเราแต่เค้าดูจากเกรดความถนัดจบสูงหรือปล่าวนั่นเป็นส่วนแรกๆของการจะเริ่มทำงาน ส่วนต่อมาคือเข้าไปแล้วเราจะมีฝีมือมากพอหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสามารถฝึกฝนกันได้ เราเรียนช่วยให้เราทำมาหากินได้ง่ายขึ้นเพราะรู้จักคิดรู้จักแยกแยะอะไรควรไม่ควร เลือกในสิ่งที่ถูกและเป็นประโยชน์มากที่สุด อีกอย่างคือ การศึกษา ไม่ได้ให้แค่เพียงความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องรู้จักตัดสินใจไปในทางที่ถูกอีกด้วย

การศึกษา

การศึกษาไม่ได้วัดคุณค่าของคน

การศึกษา ไม่ได้วัดคุณค่าของคนนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงการศึกษาสูงแต่ไม่มีความนึกคิดที่ถูกต้องก็เท่านั้นคุณจะเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจเพราะไม่มีใครอยากจะคุยกับคนประเภทนี้ ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่จบก็ไม่ได้ว่าแย่อะไรเขาแค่อาจจะไม่มีโอกาศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและดี สิ่งนี้สอนมาพร้อมกับการเรียน และก็สามารถเรียนรู้ได้เองที่โลกภายนอก ถึงบอกว่าการศึกษาไม่สามารถวันคุณค่าของคนได้เพราะทุกท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขานั้นจำทำให้ตัวเองมีคุณค่าหรือปล่าว

การศึกษา

เรียนรู้จากการได้รับการสอนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง  เพื่อให้ได้รับความรู้ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์  พัฒนาให้เราเติบโตมากขึ้น ควบคู่ไปกับความถูกต้อง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  มีการให้ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  เพราะมีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายและนำเครื่องมือต่าง  ๆ  ที่ทันสมัย  ที่สามารถถ่ายทอดให้เด็กๆเรียนรู้แล้วเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น